Budynki użyteczności publicznej, hotele


PRZYCHODNIA WE WROCŁAWIU

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zaprojektowano 3 kondygnacyjny budynek w konstrukcji mieszanej, żelbetowo-murowanej, z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą. Frontowa bryła z wejściem głównym obłożona zostanie płytkami elewacyjnymi imitującymi cegłę, pozostała część elewacji pokryta płytami z laminatu na podkonstrukcji oraz tynkiem barwionym w masie. W obiekcie zlokalizowano następujące funkcje: poradnia (hol z recepcją, poczekalnia, gabinety lekarskie, specjalistyczne i zabiegowe wraz z pomieszczeniami pomocniczymi takimi jak: sanitarne, techniczne, magazynowe), apteka, administracja (pomieszczenia biurowe z salą konferencyjną i archiwum), zaplecze sanitarno-techniczne (szatnie dla pracowników, pomieszczenia socjalne, techniczne i gospodarcze). Budynek jest w całości przystosowany do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Dla potrzeb obiektu zaprojektowano układ komunikacyjny, miejsca postojowe, zewnętrzne instalacje i przyłącza.

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia zabudowy obiektu              649 m2
 • Powierzchnia użytkowa obiektu            1 573 m2
 • Kubatura obiektu                    1 080 m³


BUDYNEK BIUROWY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ - MAŁUSZÓW

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zaprojektowano dwukondygnacyjny budynek biurowy z jednokondygnacyjną halą magazynową oraz infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu: wewnętrzny układ komunikacyjny, zewnętrzne instalacje sanitarne i podziemny zbiornik przeciwpożarowy, zewnętrzne instalacje elektryczne, stacja transformatorowa, przyłącze telekomunikacyjne, wodociągowe, elektroenergetyczne, sieć elektroenergetyczna, miejsce gromadzenia odpadów stałych, oświetlenie terenu. Hala magazynowa została zaprojektowana w konstrukcji stalowej, obudowana płytami warstwowymi w układzie poziomym, doświetlona od góry świetlikami. Parter budynku biurowego dostosowano dla osób niepełnosprawnych.

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia użytkowa obiektu              1490 m2
 • Kubatura budynku biurowego                5424 m3
 • Kubatura hali magazynowej                  5257 m3


DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MATERIAŁÓW I BIOMATERIAŁÓW WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ - BUDYNEK NR 9A, BUDYNEK E

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Wykonano prace projektowe dla budowy budynku 9A i przebudowy budynku E Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Projektowany budynek nr 9A został przewidziany, jako uzupełnienie historycznego układu urbanistycznego dawnego zespołu szpitalnego, który ze względu na wysokie wartości historyczne i krajobrazowe, został objęty ochroną konserwatorską i widnieje w Rejestrze Zabytków. Budynek będzie mieścił zespół laboratoriów biotechnologicznych i nanotechnologicznych Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Budynek E zaadaptowano na kotłownię gazową, zespół szatniowo-sanitarny z warsztatem, agregatornię oraz magazyny. W projekcie zagospodarowania terenu dla ww budynków jako podstawową wytyczną projektową przyjęto konieczność zachowania obecnego rekreacyjno parkowego charakteru obszaru. Projekt małej architektury ławek, latarni, pachołków został ujednolicony z resztą kompleksu.

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia terenu objęta opracowaniem: 10124,00 m2
 • Powierzchnia zabudowy budynku 9A: 2234,76 m2
 • Powierzchnia zabudowy budynku E: 421,9 m2

BUDYNEK DOLNOŚLĄSKIEGO PARKU INNOWACJI I NAUKI S.A. - ETAP I, INFRASTRUKTURA WSPIERAJĄCA INNOWACYJNOŚĆ DOLNEGO ŚLĄSKA PRZEZNACZONA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W ramach zadania zaprojektowano trzykondygnacyjny budynek biurowy z przylegającą do niego jednokondygnacyjną halą warsztatowo-wystawową i stacją trafo oraz zagospodarowanie terenu z sieciami i przyłączami: wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, linie kablowe sn i nn, oświetlenie terenu, kanalizacja teletechniczna. Centralnym elementem kompozycji przestrzennej obiektu jest wyróżniająca się recepcja. W pobliżu wejścia głównego oraz wejść bocznych zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych, łącznie 59 MP. Komunikację wewnętrzną poprowadzono wokół ośrodka. W zaprojektowanym budynku przewidziano m.in. powierzchnie biurowe dla administratorów, biurowe dla firm inkubowanych, spotkań biznesowych, konferencyjne, warsztatowo-produkcyjne i wystawiennicze.

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia terenu opracowania: 9332 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 3090,9 m2
 • Powierzchnia zabudowy budynku: 2980,6 m2
 • Kubatura brutto: 30350,0 m3
 • Powierzchnie utwardzone (w tym drogi, chodniki, parkingi): 3892 m2

CENTRA HANDLOWE, HIPERMARKETY

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Firma projektuje obiekty handlowo-usługowe, hipermarkety i centra handlowe, z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą: układ komunikacyjny pojazdów osobowych i ciężarowych w obszarze nieruchomości, wjazdy i wyjazdy, miejsca postojowe, urządzenia zewnętrzne, zieleń, drogi wewnętrzne, rampy załadunkowe, pylony reklamowe, przyłącza, urządzenia i sieci elektryczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne, teleinformatyczne instalacje, oraz wiaty na wózki dla klientów, itp.

Rozwiązania projektowe obiektów dostosowane są do wymagań Inwestora i programów funkcjonalnych.


BUDYNEK HOTELOWO-BIUROWY „DIAMENTOWA REZYDENCJA” WE WROCŁAWIU

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zaprojektowano budynek hotelowo-biurowo-usługowy przy ul. Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu. Proponowana nowa zabudowa ma na celu stworzenie spójnego, wielofunkcyjnego kompleksu, w którym wyeksponowane zostaną historyczne walory istniejącej zabudowy, a nowe rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne sprawią, że całość stanowić będzie obiekt o wysokich walorach użytkowych. Szlachetne materiały wykończeniowe – jak czerwony piaskowiec i tafle szkła nawiązujące do powierzchni diamentu nadadzą budynkowi elegancki i reprezentacyjny charakter.
Zaprojektowano dobudowę podpiwniczoną, pięciokondygnacyjną z ostatnią kondygnacją wycofaną o 3 m w stosunku do lica elewacji od strony ul. Zamkowej. Budynek ma pełnić funkcje handlowe, biurowe i w zależności od potrzeb hotelowe i gastronomiczne. Obiekt został zaplanowany tak, by w optymalny i ekonomiczny sposób realizować potrzeby najemców, zarówno w zakresie standardów wykończenia jak i wyposażenia.

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia netto ogółem: ok. 11 570 m2

HALA KUPCÓW WE WROCŁAWIU

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Obiekt hali zaprojektowano jako prostą, prostopadłościenną bryłę z nieco rozbudowaną częścią wejściową, która poprzez formę i zastosowane materiały w dyskretny sposób nawiązuje do tradycji budowy ubiegłowiecznych hal targowych łączących żelbetowe konstrukcje nośne z fasadami z cegły klinkierowej. Obiekt doskonale wpisuje się w tkankę śródmiejskiej zabudowy miasta. Zaprojektowano budynek podpiwniczony z czterema kondygnacjami nadziemnymi i garażem podziemnym na 153 miejsca. Na parterze i I piętrze przewidziano stanowiska kupieckie oraz funkcje usługowe. Piętro II i piętro III przeznaczono głównie na funkcje usługowe. Obiekt zaprojektowano jako przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przewidziano dostęp do wszystkich kondygnacji budynku przez dźwigi osobowe. Na każdej kondygnacji zaprojektowano zespoły sanitarne.

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia działki: 6 785,0 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 3 497,0 m2

BUDYNEK BIUROWY WE WROCŁAWIU PRZY UL. ROBOTNICZEJ

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Przewidziano budowę budynku wysokiego, ośmiokondygnacyjnego z parkingiem podziemnym jednokondygnacyjnym.
Przyjęto odpowiednie rozwiązania projektowe, aby w sposób optymalny i ekonomiczny realizować potrzeby najemców. Konstrukcja budynku umożliwia szybką adaptację do różnorodnych zmieniających się potrzeb klientów. Odpowiednia głębokość traktów zapewnia elastyczną aranżację przestrzeni i doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym. Zaproponowane rozmieszczenie pionów komunikacyjnych pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni przez ograniczenie powierzchni komunikacyjnych. Wysokość budynku 28 m.

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia zabudowy ogółem: 960 m2
 • Powierzchnia netto budynku: 14 452 m2
 • Powierzchnia biur użytkowa podstawowa: 8 006 m2

ROZBUDOWA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO DLA DZIECI IM. JANA PAWŁA II W JASZKOTLU

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W ramach przedsięwzięcia, w związku z koniecznością zaspokojenia wszystkich potrzeb związanych z opieką i rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych, zaprojektowano budowę nowego piętrowego obiektu z użytkowym poddaszem, połączonego funkcjonalnie z istniejącym ośrodkiem. W budynku zaprojektowano gabinety lekarskie, izolatkę, sale do ćwiczeń rehabilitacyjnych i fizykoterapii, pokoje zajęć i pokoje gościnne dla wolontariuszy. Rozwiązania projektowe obiektu umożliwiają swobodny dostęp do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Wokół budynku zaplanowano nasadzenia zieleni ozdobnej.

Projekt został uzgodniony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia zabudowy nowego budynku: 170,63 m2
 • Powierzchnia netto budynku: 421,99 m2
 • Kubatura brutto: 1 695,4 m3

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZEWCACH

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W ramach rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej w Szewcach dla potrzeb kompleksu szkolno-gimnazjalnego zaprojektowano budowę nowego budynku w miejscu istniejącego, nieużytkowanego obiektu przeznaczonego do rozbiórki. Charakter nowej zabudowy dostosowano do istniejącego budynku i wymogów Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków.

Zaprojektowano budynek podpiwniczony dwupiętrowy, z drugim piętrem ukrytym w dachu. Zaproponowano rozwiązania materiałowe i kolorystyczne w ramach aranżacji i wykończenia pomieszczeń, przewidziano remont wnętrz i elewacji istniejącego budynku. W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano nowe nasadzenia zieleni niskiej i budowę ogrodzenia.

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia zabudowy nowego obiektu: 316,0 m2
 • Powierzchnia zabudowy obiektu istniejącego: 1 267,45 m2
 • Kubatura nowego obiektu: 2 790,0 m3


BUDYNEK USŁUGOWO-BIUROWY DLA REPROTECHNIKI WE WROCŁAWIU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano przebudowę i rozbudowę istniejącego trzykondygnacyjnego budynku produkcyjnego na potrzeby firmy Reprotechnika-Wrocław Sp. z o.o. Podziały wewnętrzne zostały dostosowane do nowych funkcji. Zmianie uległa elewacja budynku poprzez uporządkowanie podziałów okiennych oraz rozbudowanie strefy wejściowej. Zaplanowano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie budynku. Pomieszczenia na parterze zaprojektowano jako dostępne dla osób niepełnosprawnych. Przewidziano wykonanie nowej nawierzchni dojść do budynku i miejsc postojowych dla niepełnosprawnych.

DANE LICZBOWE:

 • Powierzchnia zabudowy: 710,0 m2
 • Powierzchnia netto: 1 551,2 m2
 • Kubatura: 7 500,0 m3

CENTRUM TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ I SKI-TOURINGU W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W ramach przedsięwzięcia opracowano:

 • projekt przebudowy z rozbudową pensjonatu na 38 miejsc noclegowych z salą restauracyjną i bufetem oraz zapleczem kuchennym (kubatura 4 530,44 m3),
 • projekt przebudowy z rozbudową pensjonatu o wysokim standardzie z apartamentami i pokojami sypialnymi na 34 miejsca noclegowe, salą restauracyjną i bufetem oraz zapleczem kuchennym, salami konferencyjnymi, garażem podziemnym, kręgielnią, sauną i „zimowym ogrodem” (kubatura 9 025 m3),
 • projekt budowy czterech domów rekreacyjnych w otoczeniu leśnym,
 • zagospodarowanie terenu: korty tenisowe, parking, wydzielone miejsce na altanę i grillowanie.

KRYTY STOK NARCIARSKI NA „GÓRCE BARDZKIEJ” WE WROCŁAWIU

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Proponowane rozwiązania zagospodarowania terenu w rejonie ul. Bardzkiej zostały przedstawione w 4 wariantach, na bazie programu przewidującego wybudowanie Krytego Stoku Narciarskiego oraz infrastruktury dodatkowej, która ma obejmować m. in.: hotel, centrum konferencyjne, część gastronomiczną, mini Galerię Handlową, fitness centrum z siłownią, kręgielnie, ściankę wspinaczkową, sale Sky Divingu. Oferta sportowo-rekreacyjna planowanego obiektu została poszerzona o inne rozwiązania umożliwiające uprawianie różnych dyscyplin sportowych i rekreacji: odkryty stok narciarski z nawierzchnią z igielitu wraz z wyciągiem krzesełkowym, ścieżki do nordic walking, trasy dla rowerów górskich / biegów narciarskich, tory do Dirt Jumpingu, park linowy, Skimpark, Half-Pipe, Skatepark. Przewidziano wkomponowanie całości rozwiązań w teren rekreacyjno-parkowy.


HALA SPORTOWA Z BLOKIEM ŻYWIENIOWYM I ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STRZELINIE

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zaprojektowano halę sportową z zespołem żywieniowym i zapleczem sanitarnym w powiązaniu z istniejącym budynkiem szkoły, stanowiącą równocześnie wielofunkcyjny obiekt, z niezależnym wejściem.
Zaprojektowano obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem płaskim, z łącznikiem przylegającym do istniejącej sali gimnastycznej. Na łączniku zlokalizowano zespół żywienia. Wszystkie pomieszczenia zaprojektowano na jednym poziomie. Zaprojektowana hala sportowa ma wymiary 22mx42m. Posiada widownię na ok. 160 miejsc, dzielona jest na trzy części za pomocą akustycznych przegród.

DANE LICZBOWE:

Powierzchnia zabudowy: 2 400,0 m2
Powierzchnia użytkowa: 2 164,8 m2