Lista referencyjna

Dokumentacja projektowa dla zadania "Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - przebudowa rynku w Jaraczewie"

GMINA JARACZEWO

12.2020 – w realizacji


Dokumentacja projektowa na wykonanie odcinka sieci wodociągowej łączącej Zagórze Śląskie z Jugowicami

WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

10.2020 – w realizacji


Dokumentacja projektowa dla zadania "Rewitalizacja płyty rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy"

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

03.2020 – w realizacji


DOKUMENTACJA PRZEDPROJEKTOWA I PROJEKTOWA DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO SZCZECIN DĄBIE"

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA

03.2020 - w realizacji


DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEGO SYSTEM WODOCIĄGOWY MPWIK SP. Z O.O. KAMIENNA GÓRA Z RUROCIĄGIEM "WODOCIĄGI WAŁBRZYCH" W JACZKOWIE

WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

12.2019 - w realizacji


DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY RYNKU WRAZ Z JEGO OTOCZENIEM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

GMINA SUCHA BESKIDZKA

12.2019 - w realizacji


DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW PARKU PÓŁNOCNEGO W JEDLINIE-ZDROJU W RAMACH ZADANIA PN.: "UZDROWISKOWY SZLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY W JEDLINIE-ZDROJU"

GMINA JEDLINA-ZDRÓJ

10.2019 - 07.2020


DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY ULIC TRAUGUTTA, BROWARNEJ, MALINOWSKIEGO, ZAMKOWEJ, SZKOLNEJ, STOGRYNA I MURARSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI 

08.2019 - 12.2020   


DOKUMENTACJA PROJEKTOWA budowy dwóch budynków o funkcjach biurowej, handlowo-usługowej lub magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szczecinie

INWESTOR PRYWATNY

02.2019 - 12.2020


DOKUMENTACJA PROJEKTOWA budowy budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącej hali w Katowicach

INWESTOR PRYWATNY

11.2018 - 04.2020


Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. "Przebudowa drogi w ul. Blacharskiej na odcinku od pętli autobusowej do bramy wjazdowej do ogródków działkowych we Wrocławiu"

GMINA WROCŁAW - ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

04.2018 - 01.2019


Dokumentacja projektowa dla zadania "BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO W OLEŚNIE w ramach realizacji strategii niskoemisyjnej na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego"

GMINA OLESNO

08.2018 - 03.2019


Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rewitalizacji Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic w Solcu Kujawskim w ramach projektu: "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze"

GMINA SOLEC KUJAWSKI

09.2018 - 07.2019


Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Kościuszki w gminie Głuszyca"

WAŁBRZYSKI ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

01.2018 - 01.2019


Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Końskich"

INWESTOR PRYWATNY

09.2017 - 11.2019


Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Hallera w Mogilnie"

INWESTOR PRYWATNY

07.2017 - 11.2019


Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Gdańskiej w Głuszycy oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Kolcach"

WAŁBRZYSKI ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

06.2017 - 01.2019


Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Projekt rewitalizacji Rynku w Czudcu"

GMINA CZUDEC

04.2017 - 12.2018


Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa budynku ekspozycyjnego wraz z placem i infrastrukturą techniczną w Małuszowie, dz. nr 175/2 obręb Małuszów"

INWESTOR PRYWATNY

10.2017 - 10.2018


Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku zapewniającego opiekę osobom w podeszłym wieku w Jedlinie-Zdrój, ul. Akacjowa 8"

INWESTOR PRYWATNY

03.2017 - 07.2018


Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Budowa budynku biurowego z halą magazynową wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu", dz. nr 1, AM1, obręb 0029 Żerniki Małe

INWESTOR PRYWATNY

05.2017 - 06.2018


Dokumentacja projektowej dla przebudowy ul. Blacharskiej we Wrocławiu/ łącznik z ul. Rymarską

GMINA WROCŁAW/ ZARZAD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA

03.2017 - 06.2018


Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina - Zdrój"

WAŁBRZYSKI ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

04.2017 - 04.2018


Projekt koncepcyjny "Projekt rewitalizacji Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic w Solcu Kujawskim"

GMINA SOLEC KUJAWSKI

07.2017 - 12.2017


Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi"

GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE

03.2017 - 11.2017


Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania Budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową parkingu - ul. Diorowska, Dzierżoniów"

INWESTOR PRYWATNY

11.2015 - 10.2017


Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa budynku ośrodka badawczego wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu i elementami infrastruktury technicznej; Wrocław ul. Kwidzyńska 6"

INWESTOR PRYWATNY

07.2016 - 09.2017


Koncepcja dla zadania "Remont i zmiana sposobu użytkowania budynków dawnego dworca kolejowego w Kondratowicach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu"

GMINA KONDRATOWICE

07.2017 - 08.2017


Dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Remont nawierzchni chodnika przy kompleksie wojskowym 2843 w obrębie ulic Sztabowej, Gajowickiej i Pretficza we Wrocławiu"

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY WE WROCŁAWIU

10.2016 - 08.2017


Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa obiektu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Armii Krajowej w Zgorzelcu"

INWESTOR PRYWATNY

11.2015 - 05.2017


Dokumentacji projektowa budowy przychodni z apteką we Wrocławiu

INWESTOR PRYWATNY

02.2016 - 01.2017


Dokumentacja projektowa dla zadania: "Rozbudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Żymierskiego a ul. Szkolną w Piechowicach"

GMINA MIEJSKA PIECHOWICE

04.2016 - 12.2016


Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa konstrukcji wsporczej ekspozycji elementów fasad dla "Newfoundland" oraz drogi wewnętrznej w Kątach Wrocławskich"

GRUPA SCHNEIDER - SYSTEMY BUDOWLANE SP. ZO.O.

09.2016 - 11.2016


Dokumentacja projektowa dla zadania: "Zagospodarowanie pomiędzy budynkami istniejącej zabudowy przy ul. Szkolnej w Piechowicach"

GMINA MIEJSKA PIECHOWICE

04.2016 - 11.2016


Dokumentacja projektowa dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa nawierzchni ulicy Reymonta w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

GMINA BOLKÓW

03.2016 - 11.2016


Dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa pomieszczeń General Aviation w terminalu położonym przy ul. Skarżyńskiego 36 na lotnisku Wrocław-Strachowice"

Port Lotniczy Wrocław S.A.

04.2016 - 09.2016


Dokumentacja projektowa dla przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami i przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,,Przebudowa i rozbudowa placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu"

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

12.2015 - 09.2016


Dokumentacja projektowa dla inwestycji rewitalizacji kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kucobach, gm. Olesno

Gmina Olesno

08.2015- 05.2016


Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa nawierzchni zabytkowego Rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dz. nr ewid. 387, 350/2, 373/1 i cz. 426/1 obręb Bolków-2"

Gmina Bolków

06.2015 - 03.2016


Dokumentacja projektowa dla budowy osiedla w Nadolicach, z uwzględnieniem etapowania realizacji inwestycji (Etap I i II)

KAMIENICA PRZY TRAUGUTTA Sp. z o.o.

04.2014 - 02.2016


Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa infrastruktury uzupełniającej w ramach budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju"

Gmina Jedlina-Zdrój

07.2015 - 01.2016


Dokumentacja projektowa dla inwestycji pn. "Budowa zaplecza technicznego na lotnisku Wrocław-Strachowice"

Port Lotniczy Wrocław S.A.

04.2015 - 10.2015


Dokumentacja projektowa dla zadania "Remont podwórka przy ul. Jedności Narodowej 45 i 45a dz. 147/1, 147/2, cz. działki 148 oraz "Prace remontowe od strony podwórza przy budynkach ul. Jedności Narodowej 45 i 47"

PRB Sp. z o.o. Metal-Bud

05.2015 - 10.2015


Projekt budowlany da zadania "Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie Mauzoleum zlokalizowanego w zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim"

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

04.2015 - 08.2015


Opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina - Zdrój

Gmina Jedlina-Zdrój

06.2015 - 08.2015


Dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na usystematyzowaniu i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie lotniska Wrocław-Strachowice

Port Lotniczy Wrocław S.A.

07.2015 - 08.2015


Koncepcja budowy budynku biurowego wraz z planem zagospodarowania terenu nieruchomości położonej przy ul. Piotrowskiego 2 w Wałbrzychu z przeznaczeniem na nową siedzibę "Wodociągów Wałbrzych"

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

02.2015 - 06.2015


Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku wielorodzinnego z funkcją usługowo-handlową wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. 1 -go Maja w Nowogrodźcu, dz. Nr 251/68, 251/70, obręb 0003"

HYDRO-TECH Sp. z o.o.

09.2014 - 12.2015


Dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na budowie osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej we Wrocławiu przy ul. Biłgorajskiej, z uwzględnieniem etapowania realizacji inwestycji

KAMIENICA PRZY TRAUGUTTA Sp. z o.o.

01.2014 - 12.2015


Dokumentacja projektowa dla budowy osiedla w Nadolicach, z uwzględnieniem etapowania realizacji inwestycji

KAMIENICA PRZY TRAUGUTTA Sp. z o.o.

04.2014 - 02.2016


Dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia "Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów polegająca na BUDOWIE ZAKŁADU SEGREGACJI I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WAŁBRZYCHU" - zrealizowana w układzie konsorcjum

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

07.2014 - 04.2015


Dokumentacja projektowa budowy osiedla domów szeregowych w Mędłowie, z uwzględnieniem etapowania realizacji inwestycji

INWESTGRUPA Sp. z o.o. IG DOM S.k.a.

01.2011 - 02.2015


Dokumentacja projektowa dla inwestycji pn. "Budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zamenhofa w Świdnicy"

Inwestor prywatny

09.2013 - 12.2014


Dokumentacja projektowa, z projektem aranżacji wnętrz, przebudowy i zagospodarowania nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Żytniej 8, w związku ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową budynku, oraz budowa zjazdu publicznego z ul. Żytniej

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

04.2014 - 12.2014


Wykonanie oceny stanu technicznego konstrukcji budynku Pałacu w Lubiechowej

Inwestor prywatny

11.2014 - 12.2014


Opracowanie trzech koncepcji dla zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - działka nr ewid. 387 i cz. 426/1 obręb Bolków-2"

Gmina Bolków

06.2014 - 11.2014


Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 - ul. Przyjaciół Żołnierza w Żaganiu z uwzględnieniem lewoskrętu oraz analizy powiązania projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 z innymi drogami publicznymi dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Żaganiu"

AGILE Spol. S.r.o. Sp. z o.o.

09.2014


Opracowanie wskazówek dotyczących kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu miasta Jedlina-Zdrój

Gmina Jedlina-Zdrój

05.2014 - 09.2014


Dokumentacja projektowa dla zadań "Budowa układu komunikacji wewnętrznej w kwartale ulic: Narutowicza, Rembowskiego, Długiej i 1 Maja", "Rewitalizacja placu Jana Kilińskiego w Zgierzu", "Rewitalizacja ogrodu Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu", "Rewitalizacja parku miejskiego w Zgierzu - Centrum Rekreacji Rodzinnej" w ramach projektu pn.: ,,REWITALIZACJA HISTORYCZNEGO CENTRUM MIASTA ZGIERZA"

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "STEINBUDEX-J.M." - Jerzy Majorek

03.2014 - 08.2014


Dokumentacja projektowa przebudowy pomieszczeń biurowych i sanitarnych na parterze budynku zlokalizowanego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 37

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

04.2014 - 08.2014


Dokumentacja projektowa remontu klatki schodowej oraz przebudowy pomieszczeń biurowych i sanitarnych na I piętrze budynku zlokalizowanego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 39

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

04.2014 - 08.2014


Dokumentacja projektowa, operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla zadania "Budowa obiektu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Lwowskiej w Tarnowie"

ASB Sp. z o.o. Sp. k.

05.2013 - 07.2014


Dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Żaganiu"

AGILE Spol. S.r.o. Sp. z o.o.

11.2011 r. - 04.2014


Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego "Budowa Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+" - budowa budynku 9A i przebudowa budynku E

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 "WROBIS" S.A.

02.2013 - 02.2014


Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego "Budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji SA - etap I Infrastruktura wspierająca innowacyjność Dolnego Śląska przeznaczona dla przedsiębiorstw"

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 "WROBIS" S.A.

04.2012 - 07.2013


Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego "Budowa Zakładu Mrożonych Wyrobów Piekarniczych Bama Europa Sp. z o.o. w Stanowicach"

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 "WROBIS" S.A.

10.2012 - 07.2013


Wykonanie koncepcji zagospodarowania działki pod planowany obiekt handlowy w Dzierżoniowie wraz z przygotowaniem wniosków o wydanie warunków technicznych zasilania obiektu w media

Inwestor prywatny

05.2013


Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem, wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej, we Wrocławiu przy ul. Zagłębiowskiej 6"

Kamienica Średzka Sp. z o.o.

04.2012 - 05.2013


Koncepcja wykorzystania pomieszczeń terminala Non Schengen dla funkcji socjalnej i biurowej na pobyt służb lotniskowych oraz budowy 10 stanowiskowej hali garażowej

PORT LOTNICZY WROCŁAW S.A.

12.2012 - 02.2013


Dokumentacja projektowa dla zadania p.n. "Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II - rozbudowa z przebudową"

Zakład opiekuńczo - leczniczy dla dzieci imienia Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

12.2010 - 11.2012


Koncepcja budowy budynku biurowego z dwupoziomowym garażem podziemnym przy ul. Robotniczej we Wrocławiu

INWESTGRUPA Sp. z o.o.

06.2012 - 10.2012


Prace przedinwestycyjne dla planowanej budowy obiektu handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jaworze: wykonanie inwentaryzacji zieleni, badania geotechniczne, ocena stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego

Inwestor prywatny

11.2011 - 08.2012


Dokumentacja projektowa budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w Nadolicach Wielkich, gm. Czernica

Kamienica przy Traugutta Spółka z o.o.

06.2012 - 08.2012


Dokumentacja geotechniczna dla zadania inwestycyjnego "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem, wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej, we Wrocławiu przy ul. Zagłębiowskiej 6"

Kamienica Średzka Sp. z o.o.

08.2012


Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu położonego w kwartale ulic: Plac Kilińskiego, Traugutta, Koszarowa, Przyjaciół Żołnierza w Żaganiu"

Gmina Żagań o statusie miejskim

12.2011 - 07.2012


Dokumentacja projektowa dla inwestycji pn. "Modernizacja budynku na Ośrodek Współpracy Europejskiej w Oławie"

Inwestor: Gmina Miasto Oława

Generalny Wykonawca: INTEGER SA

01.2011 - 05.2012


Obsługa geotechniczna w zakresie posadowienia płyty fundamentowej dla zadania "Budowa środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu"

WPBP Nr 2 WROBIS S.A.

06.2011 - 01.2012


Dokumentacja projektowa dla inwestycji "Budowa stacji serwisowej samochodów ciężarowych firmy UNI-TRUCK w Tuszynku Majorackim przy ul. Trybunalskiej"

Uni-Truck Sp. z o.o.

11.2010 - 10.2011


Dokumentacja projektowa budowy sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów przy ul. Niepodległości w Nowej Rudzie

Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

12.2010 - 09.2011


Dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Centrum Poznawcze w Hali Stulecia we Wrocławiu" - zrealizowana w układzie konsorcjum

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

05.2011 - 08.2011


Dokumentacja projektowa dla zadania "Remont kamienic na Pl. Wolności i przyległych ulicach w granicach zabytkowego układu urbanistycznego Rynku w Przemkowie"

Gmina Przemków

10.2010 - 12.2010


Dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia "Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I"

Gmina Wąchock

10.2009 - 12.2010


Dokumentacja projektowa budowy Zakładu Gospodarki Odpadami Budowlanymi we Wrocławiu na działce nr 12, Obręb Jerzmanowo

F.H.U. TRANSMA

02.2009 - 12.2010


Dokumentacja projektowa w zakresie dróg i parkingów dla rozbudowy i przebudowy Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego "Magnolia Park" we Wrocławiu

Legnicka Investment Sp. z o.o.

08.2009 - 10.2010


Opracowanie raportów do audytów technicznych budynków centrów handlowych STER w Szczecinie i KORONA we Wrocławiu w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i drogowej,

TRIGEN Martin John Earl

08.2010 - 09.2010


Dokumentacja projektowa remontu wnętrza Hali Stulecia w ramach zadania pod nazwą "HALA STULECIA WE WROCŁAWIU - CENTRUM INNOWACYJNOŚCI W ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE - zrealizowana w układzie konsorcjum

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

01.2010 - 08.2010


Badania geotechniczne w zakresie budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych i geotechnicznych dla działek położonych we Wrocławiu w obrębie GAJ przeznaczonych pod budowę obiektów użyteczności publicznej

Gmina Wrocław

05.2010 - 06.2010


Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna rewitalizacji centrum m. Wąchock wraz z Rynkiem, z podziałem na etapy realizacji

Gmina Wąchock

02.2010 - 04.2010


Dokumentacja projektowa, wykonanie badań geotechnicznych dla zadania inwestycyjnego "Budowa instalacji Trans-Formers Wrocław Sp. z o.o. związanej z odzyskiem i zbieraniem odpadów wraz z linią do produkcji paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą w Bielanach Wrocławskich"

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS Wrocław Sp. z o.o.

04.2009 - 03.2010


Dokumentacja projektowa dla Centrum Turystyki Kwalifikowanej i Ski-Touringu w powiecie jeleniogórskim

Inwestor prywatny

10.2008 - 03.2010


Dokumentacja projektowa budowy czterokondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego w Oławie

Inwestor prywatny

07.2007 - 03.2010


Dokumentacja projektowa remontu nawierzchni ulic oraz zagospodarowania terenów zielonych w centrum Przemkowa

Gmina Przemków

05.2009 - 12.2009


Koncepcja programowo-przestrzenna budowy Krytego Stoku Narciarskiego na "Górce Bardzkiej" we Wrocławiu

Gmina Wrocław

02.2009 - 12.2009


Dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa Placu Teatralnego w Wałbrzychu" w ramach rewitalizacji śródmieścia Wałbrzycha

Gmina Wałbrzych

04.2009 - 11.2009


Dokumentacja projektowa przebudowy przestrzeni Rynku w Kętach w ramach przedsięwzięcia "Rewitalizacja przestrzeni w obszarze ochrony konserwatorskiej Kęt" oraz przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w obrębie Rynku.

Gmina Kęty

10.2008 - 08.2009


Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne podłoża pod projektowane posadowienie krytego stoku narciarskiego wraz z infrastrukturą gastronomiczno-hotelową na działkach położonych we Wrocławiu w rejonie ul. Bardzkiej

Gmina Wrocław

12.2008


Prace projektowe dla budowy Centrum usługowo-handlowego "GALERIA VICTORIA" w Wałbrzychu

Inwestor zagraniczny

03.2008 - 09.2008


Koncepcja rewitalizacji 36 kamienic miasta Przemków

Gmina Przemków

03.2008 - 08.2008


Dokumentacja projektowa budowy obiektu biurowo-magazynowego w Bykowie dla firmy "Termolan"

TERMOLAN Sp. z o.o. Byków

11.2007 - 07.2008


Dokumentacja projektowa przebudowy istniejących budynków oraz przyległych placów na terenach poprzemysłowych w Warszawie na potrzeby firmy Uni-Truck Sp. z o.o.

Uni-Truck Sp. z o.o.

11.2007 - 05.2008


Dokumentacja projektowa budowy obiektu handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu

Inwestor prywatny

08.2007 - 12.2007


Due Diligence Centrum mody A4 w zakresie: branży elektrycznej i konstrukcyjnej dla potrzeb przebudowy dla nowego najemcy.

Waterman International Polska Sp. z o.o. Warszawa

10.2007


Dokumentacja projektowa, badania geotechniczne, operat wodnoprawny i raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy stacji przeładunkowej odpadów wraz z sortownią przy ul. Przemysłowej w Działdowie

Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" z siedzibą w Działdowie

01.2007 - 09.2007


Due Diligence dla centrum logistycznego położonego w Dąbrowie Górniczej w zakresie: konstrukcji, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych

Waterman International Polska Sp. z o.o. Warszawa

08.2007


Due Diligence dla centrum logistycznego zlokalizowanego w Katach Wrocławskich w zakresie: konstrukcji, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych

Waterman International Polska Sp. z o.o. Warszawa

08.2007


Dokumentacja projektowa budowy osiedla domów jednorodzinnych w Pietrzykowicach z pełnieniem nadzoru autorskiego

Inwestor prywatny

12.2006 - 07.2007


Dokumentacja projektowa zamienna dla "Rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej w Szewcach dla potrzeb kompleksu szkolno-gimnazjalnego"

Urząd Gminy Wisznia Mała

05.2006 - 11.2006


Dokumentacja projektowa budowy obiektu handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Oleśnicy

Inwestor prywatny

02.2006 - 06.2006


Due Diligence dla obiektu biurowo-magazynowego położonego w okolicach Wrocławia w zakresie: konstrukcji, instalacji elektrycznych, mechanicznych, sanitarnych, zewnętrznych, parkingów, wjazdu i wyjazdu.

Waterman International Polska Sp. z o.o. Warszawa

05.2006


Due Diligence dla obiektu biurowo-magazynowego położonego w okolicach Wrocławia w zakresie: konstrukcji, instalacji elektrycznych, mechanicznych, sanitarnych, zewnętrznych, parkingów, wjazdu i wyjazdu

Waterman International Polska Sp. z o.o. Warszawa

05.2006


Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna z wizualizacją komputerową *** pensjonatu w stylu alpejskim z częścią gastronomiczną w Starej Morawie

Inwestor prywatny

05.2005 - 07.2005


Dokumentacja projektowa remontu zewnętrznego 29-ciu kamienic na placu Wolności i przyległych ulicach w Chocianowie. Dokumentacja projektowa przebudowy poddaszy przy Placu Wolności oraz wymiany nawierzchni na Placu Wolności i części sąsiednich ulic

Gmina Chocianów

05.2004 - 03.2005


Dokumentacja projektowa dla zadania "Stacja redukcyjno-pomiarowa I°: drugostronne zasilanie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej INWESTPARK Wałbrzych, ul. Uczniowska wraz z gazociągiem"

Przedsiębiorstwo BUDOMEX we Włocławku

07.2004 - 10.2004


Dokumentacja projektowa nawierzchni, małej architektury i remontu stawu na terenie zabytkowego parku w Chocianowie, projekt zagospodarowania terenu

Gmina Chocianów

05.2004 - 09.2004


Koncepcja przeprowadzenia remontu zewnętrznego 29-ciu budynków w granicach zabytkowego układu urbanistycznego rynku w mieście Chocianów i kamieniczek przy przyległych ulicach wraz z remontem ulic, chodników i placu. Koncepcja zagospodarowania terenu zabytkowego parku w Chocianowie

Gmina Chocianów

10.2003 - 12.2003


Projekt modernizacji i kolorystyki wnętrz kancelarii prawnej we Wrocławiu

Inwestor prywatny

04.2003


Dokumentacja projektowa wykonawcza zagospodarowania terenu przyszkolnego placu rekreacyjnego

Szkoła Podstawowa nr 82 w Wrocławiu

10.2002


Dokumentacja projektowa budowy sali sportowej przy gimnazjum we wsi Budzów, gm. Stoszowice

Urząd Gminy w Stoszowicach

07.2001 - 06.2002


Dokumentacja projektowa remontu i modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 23 we Wrocławiu przeznaczonego na siedzibę firmy REPROTECHNIKA Sp. z o.o.

Reprotechnika Sp. z o.o. we Wrocławiu

08.2001 - 04.2002


Dokumentacja projektowa podziału budynku Szkoły Podstawowej nr 74 we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 2 dla szkoły podstawowej i gimnazjum

Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu

03.2001 - 12.2001


Dokumentacja projektowa rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej w Szewcach dla potrzeb kompleksu szkolno-gimnazjalnego

Inwestor: Gmina Wisznia Mała

09.2000 - 12.2001


Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb zaprojektowania hali sportowej przy gimnazjum we wsi Budzów, gm. Stoszowice

Gmina Stoszowice

07.2001


Projekt koncepcyjny i wykonawczy stoiska firmy EKOLOG Holding S.A. na Międzynarodowe Targi POLEKO 2001

EKOLOG Holding SA

03.2001 - 06.2001


Dokumentacja projektowa budowy hali sportowej z zapleczem socjalnym i blokiem żywieniowym oraz modernizacji istniejącej kotłowni przy Zespole Szkół nr 2 w Strzelinie

Inwestor: Gmina Strzelin

02.2000 - 12.2000


Koncepcja architektoniczno - budowlana hali sportowej w Budzowie

Urząd Gminy w Stoszowicach

04.1999 - 08.2000


Koncepcja zagospodarowania wyrobiska żwirowego w miejscowości Kalinowa na cele rekreacyjne

Ekolog Systems Sp. z o.o. Poznań

10.1999 - 03.2000


Dokumentacja projektowa adaptacji pompowni ścieków na muzeum oraz rozbiórek obiektów na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska EKOKLAR Sp. z o.o. Piła

07.2000 - 05.2001


Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej w Szewcach dla potrzeb kompleksu szkolno-gimnazjalnego

Inwestor: Gmina Wisznia Mała

11.2000