Projektowanie

USŁUGI PROJEKTOWE

Projektujemy obiekty budowlane o różnorodnej funkcji użytkowej, remonty, przebudowy i adaptacje istniejących obiektów do nowych funkcji, a także rewitalizacje zabytkowych obiektów i przestrzeni architektonicznych

budynki mieszkalne
 • zabudowa jednorodzinna
 • zabudowa wielorodzinna
budynki użyteczności publicznej
 • obiekty biurowe
 • obiekty biurowo-magazynowe
 • obiekty handlowo- usługowe
 • budynki socjalne
 • placówki oświatowe
obiekty infrastruktury przemysłowej
 • hale produkcyjne i magazynowe
 • hale warsztatowe
obiekty rekreacyjno – sportowe
obiekty małej architektury
układy komunikacyjne (place, drogi, parkingi)
aranżacje wnętrz
rewitalizacje zabytkowych obiektów i przestrzeni architektonicznych
adaptacje obiektów do nowych funkcji

obiekty gospodarki odpadami

 • zakłady zagospodarowania odpadów
 • składowiska odpadów
sieci wodociągowe i kanalizacyjne