O firmie

OD 21 LAT WROTECH ROZWIJA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWO-DORADCZĄ W BRANŻY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I BUDOWNICTWA ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA, ŚWIADCZĄC USŁUGI DLA SEKTORA KOMUNALNEGO I PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEGO.


REALIZOWANE USŁUGI

Projektujemy: budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, obiekty infrastruktury przemysłowej, obiekty ochrony środowiska, obiekty rekreacyjno – sportowe, aranżacje wnętrz, rewitalizacje zabytkowych obiektów i przestrzeni architektonicznych oraz adaptacje obiektów do nowych funkcji.

Na potrzeby nowych inwestycji wykonujemy analizy i opracowania przedinwestycyjne takie jak: raporty nt. warunków lokalizacji, badania gruntu, dokumentacje geotechniczne z oceną możliwości posadawiania obiektów, koncepcje, raporty o oddziaływaniu na środowisko, operaty wodnoprawne, itp. Sporządzamy inwentaryzacje budowlane, ekspertyzy stanu technicznego istniejących obiektów z oceną możliwości adaptacji tych obiektów do nowych funkcji.

Firma zajmuje się również pozyskiwaniem dofinansowania ze środków krajowych i unijnych na realizację różnego rodzaju inwestycji, m.in. z zakresu ochrony środowiska i rozwoju lokalnego, opracowując kompleksowo dokumentacje aplikacyjne.

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Naszymi klientami są: inwestorzy prywatni, firmy deweloperskie, firmy budowlane realizujące zadania w systemie „zaprojektuj-wybuduj” oraz jednostki samorządu terytorialnego i spółki komunalne. Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie, z pełnym zaangażowaniem, dostosowując się do specyficznych uwarunkowań oraz rzeczywistych potrzeb i wymagań Zleceniodawców. Doświadczenie, profesjonalizm i kompleksowość usług stanowią podstawę dotychczasowych sukcesów i gwarancję przyszłych osiągnięć. Celem strategicznym Firmy jest uzyskanie pełnego zadowolenia Klientów z jakości świadczonych przez nas usług. Dążymy do tego celu poprzez ciągłe usprawnianie procesów, współpracę z wiarygodnymi dostawcami oraz zaangażowanie pracowników, świadomych odpowiedzialności za jakość wykonywanej przez nich pracy.